Regulamin dotyczący umieszczania opinii o produktach nabytych w sklepie internetowym
drukarki.online


 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki umieszczania przez klientów opinii o produktach nabytych w sklepie internetowym drukarki.online („Regulamin"). Przesyłając opinię o produktach, akceptują Państwo niniejszy Regulamin.

 

§ 1. Przesyłanie opinii produktów

 • Opinie o produktach mogą być zamieszczane w formie subiektywnych opinii na temat nabytego w Sklepie produktu wyłącznie przez osoby, które zakupiły dany produkt w Sklepie. Umieszczając opinię, klient zobowiązany jest zamieścić adres e-mail oraz imię i nazwisko na jakie produkty zostały zakupione przez danego klienta.
 • Opinia o produkcie składa się z oceny w postaci gwiazdek oraz komentarza. Sama ocena w postaci gwiazdek nie może być przesłana bez komentarza. Można przyznać do pięciu gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka oznacza ocenę bardzo słabą, a pięć gwiazdek - ocenę bardzo dobrą.
 • Opinie o produkcie, których ocena w postaci gwiazdek jest sprzeczna z komentarzem lub które zawierają komentarze niezwiązane z zakupionymi produktami i nie dotyczą zakupu, użytkowania lub doświadczenia z danym produktem są niedozwolone i będą usuwane.
 • Niedozwolone są również opinie produktu, odnośnie których istnieje przypuszczenie, że mają na celu manipulowanie ogólną oceną produktu, np. gdy zamówienie zostało złożone wyłącznie w celu wystawienia pozytywnej lub negatywnej opinii.
 • Opinie o produkcie nie mogą zawierać odnośników do innych stron (hiperłącze), zdjęć ani materiałów wideo.
 • Opinie muszą być napisane w języku polskim.
 • Na przesłanie opinii mają Państwo trzy miesiące od daty zakupu. Po upływie tego czasu nie będzie możliwości przesłania opinii produktu.
 • Po weryfikacji zgodnie z § 5 lit. a) niniejszego Regulaminu, opinie produktów będą publikowane w ciągu około 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).Po opublikowaniu opinii produktu nie będą już Państwo mogli jej edytować ani usunąć. Nie mają Państwo prawa do publikacji opinii produktu.

 

§ 2. Udzielanie licencji

Przesyłając opinię o produkcie, udzielają nam Państwo niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, bezterminowej zgody na wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przekazywanie, edytowanie i adaptacje opinii produktu, w szczególności udzielona licencja uprawnia właściciela sklepu internetowego drukarki.online do publikowania, modyfikacji lub skracania opinii o produkcie na stronach internetowych oraz do publikowania jej w całości lub w części w celach reklamowych (w formie drukowanej i cyfrowej).

 

§ 3. Niedozwolone treści

Zobowiązują się Państwo, że treści zawarte w napisanych przez Państwa opiniach produktów nie będą w szczególności:

 • sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, dyskryminujące, oszczercze lub propagujące przemoc;
 • naruszać niniejszego Regulaminu;
 • nieprawdziwe ani wprowadzające w błąd;
 • naruszać ani ograniczać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku;
 • zawierać informacji poufnych ani danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy czy numery telefonów;
 • oprogramowanie lub pliki;
 • zawierać niepotrzebnych znaków;
 • zawierać osadzonych linków do zewnętrznych stron internetowych;
 • bezpośrednio ani pośrednio wspominać o konkurencji, produktach lub usługach konkurencji.

 

§ 4. Zwolnienie z odpowiedzialności

Właściciel Sklepu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia klienta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi opiniami o produkcie przez klienta.

 

§ 5. Publikacja, usuwanie i modyfikacja opinii produktów

 • Wszystkie opinie produktów są weryfikowane pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu przed ich publikacją. Każda opinia produktu jest sprawdzana przez naszych pracowników pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.
 • Jeśli opinia produktu narusza niniejszy Regulamin lub obowiązujące prawo, nie opublikujemy jej. Ponadto, możemy usunąć opinie produktów w całości lub w części z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego lub nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej, również bez uprzedniego powiadomienia.
 • Opinie produktów nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego ze sprzedającym.